ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ, GRUPA I ,,ŻABKI’’

1.JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

-poszerzanie wiadomości na temat miejsca swojego zamieszkania

-rozwijanie patriotycznej postawy

-kształcenie postawy patriotycznej podczas nauki hymnu

-zapoznanie z symbolami narodowymi

2.WIOSENNA ŁĄKA

rozwijanie zainteresowań  przyrodniczych

-zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki

-doskonalenie percepcji wzrokowej

-rozwijanie umiejętności matematycznych

poszerzanie umiejętności plastycznych

3.POZNAJEMY ZAWODY

-pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów

rozwijanie myślenia pojęciowego

-poszerzanie doświadczeń muzycznych podczas improwizacji przy muzyce

-doskonalenie umiejętności manualnych

-zachęcanie do segregowania i porównywania

-utrwalenie swojego imienia i nazwiska

4.MOI RODZICE

– budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny

– ćwiczenie pamięci odtwórczej  podczas nauki wiersza

-rozwijanie umiejętności kolorowania

-rozwijanie zdolności muzycznych i wokalnych

5.ŚWIĘTO DZIECI

-rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej i mechanicznej, tworzenie pełnych zdań

– rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej

-wyzwalanie poczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka

Skip to content