ABC ekonomii
Wielkanocne zwyczaje
Ziemia nasza planeta
W kosmosie
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy
 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu
 • wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy
 • zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania
 • ukazanie potrzeby oszczędzania,
 • poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy,
  zapoznanie z instytucją użyteczności publicznej (bankiem)
 • Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Wielkanocy na Śląsku; zapoznanie ze zwyczajem zdobienia jajek,
 • Odkrywanie uczucia radości ze wspólnego przygotowywania i spędzania świąt rodzinnych.
 • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia
 • Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych
 • Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego
 • Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów
 • Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania
 • poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego
 •  Utrwalenie pojęcia następstwa czasu oraz cykliczności pór roku
 • Poszerzenie słownika czynnego o nowe pojęcia: kosmos, Układ Słoneczny, planety, przestrzeń kosmiczna, UFO, pojazd kosmiczny, skafander, aparat tlenowy, gwiazda itp.,
 • Rozbudzanie zainteresowań związanych wiedzą na temat Kosmosu
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów (w wygłosie, nagłosie)
Skip to content