Zaznacz stronę

ZAMIERZENIA MARZEC
I.Dlaczego w marcu jest jak w garncu? 28.03 – 4.03
II.Gdzie się ubiera pani Wiosna? 7.03 – 11.03
III.Z czego to jest zrobione? 14.03 – 18.03
IV.O czym marzą zwierzęta? 21.03 – 25.03

– poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla przedwiośnia,
– podaje określenia do zjawisk atmosferycznych,
– odczytuje symbole pogody,
– wie, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie, poznaje znaczenie wody w środowisku oraz dla organizmów żywych
– zapoznał się z literą u: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
– dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,
– zapisuje działania matematyczne ze znakiem „-”,
– rozwija umiejętności dodawania i odejmowania w poznanym zakresie,
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
– tworzy własna hodowlę,
– wypowiada się na podstawie krótkiego utworu literackiego, poznaje wybrane powiedzenia,
– nazywa wybrane narzędzia rolnicze,
– zapoznał się z literą j: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
– określa położenie obiektów w przestrzeni i na kartce,
– szacuje liczbę elementów w zbiorach, przelicza elementy,

– zna tradycje związane z obchodami pierwszego dnia wiosny

– opisuje przedmioty – akcesoria ogrodnicze,

– zna charakterystyczne cechy wybranych kwiatów, zna etapy rozwoju tulipana,
– wie na czym polega praca garncarza,
– poznaje sposób powstawania chleba,
– wie, w jaki sposób pozyskuje się wełnę,
– wie w jaki sposób powstaje biały ser,
– wie, w jaki sposób powstaje papier,
– zapoznał się z literą y : małą, wielką, drukowaną i pisaną,
– przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i prac ogrodniczych,
– wyklaskuje usłyszany rytm,
– zapoznał się z literą c : małą, wielką, drukowaną i pisaną,
– opisuje cechy swojego ulubionego pupila,
– wskazuje i nazywa zwierzęta hodowlane,
– zna wybrane zwierzęta żyjące w polu i ich zwyczaje,
– wskazuje i nazywa zwierzęta zamieszkujące las,
– wie, jakie zwierzęta mieszkają w różnych warstwach lasu,
– rozpoznaje odgłosy wydawane przez zwierzęta żyjące w różnych środowiskach.

Skip to content