Krąg tematyczny: Dawne zawody
• uczestniczenie w zabawach ruchowych
• ćwiczenie sprawności manualnej
• przejawianie swoich emocji i uczuć poprzez charakterystyczne dla dziecka formy wyrazu
• nabywanie świadomości, że wszyscy doświadczają emocji
• wczuwanie się w emocje innych
• przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
• obdarzanie uwagą nauczyciela i rówieśników
• nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
• poznawanie różnych zawodów
• wzbogacanie słownictwa
• rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych
• dobieranie butów do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku
• poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś
• śpiewanie piosenki
• doskonalenie wrażliwości słuchowej
Krąg tematyczny Kosmos pełen gwiazd
• uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
• ćwiczenie sprawności manualnej
• wczuwanie się w emocje innych
• przedstawianie swoich emocji i uczuć
• przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
• uważne słuchanie wierszy i opowiadań
• nauka współpracy
• komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny
• poznawanie zastosowań globusa
• poznawanie następstwa dnia i nocy
• uczestniczenie w eksperymentach
• nazywanie poszczególnych części dnia
• śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
• nazywanie planet Układu Słonecznego
• nazywanie obiektów w przestrzeni kosmicznej
14.02-25.02- FERIE ZIMOWE , PRZEDSZKOLE PEŁNI FUNKCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Skip to content