Zamierzenia na miesiąc grudzień

1. Co przynosi zima

 • rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza ruchem
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • prowadzenie zajęć badawczych ze śniegiem
 • zachęcenie do wyciągania wniosków
 • wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i stosowanie nowej techniki plastycznej
 • utrwalenie i nazywanie kolorów
 • wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu

2. Prąd elektryczny

 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci
 • klasyfikowanie wg rodzaju
 • wdrażanie do właściwego korzystania z telewizji i zachowania bezpiecznej odległości w czasie oglądania bajki

3. Jestem aktorem

 • zapoznanie z zawodem aktora
 • rozwijanie zainteresowań teatrem
 • zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy
 • wzbudzanie i rozwijanie empatii
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem instrumentów z zabawy
 • wdrażanie do przyswajania zwrotów grzecznościowych
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • zachęcanie do spontanicznych wypowiedzi
 • kształcenie orientacji w przestrzeni
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

4. Święta tuż, tuż …

 • rozwijanie procesów analizy i syntezy
 • kształcenie poczucia rytmu i rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem
 • rozwijanie umiejętności językowych i wokalno- muzycznych
 • utrwalenie poznanych kolorów
 • zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi
Skip to content