Zaznacz stronę

Seplenienie ma miejsce wtedy, gdy dana osoba nieprawidłowo wymawia głoski dentalizowane, czyli takie, w których wokalizacji dużą rolę odgrywa odpowiednie ułożenie zębów. Chodzi dokładnie o siekacze górne i dolne, które zbliżając się do siebie, umożliwiają właściwą wokalizację. Zalicza się tutaj takie głoski jak: s, z, c, dz (zaliczane do głosek szeregu syczącego), sz, ż, cz, dż (zalicza do głosek szeregu szumiącego), ś, ź, ć, dź (głosi szeregu ciszącego).

4-letnie dziecko powinno wymawiać poprawnie:

  • spółgłoski przednio – językowo – zębowe: s, z, c, dz.
  • dziecko powinno się porozumiewać z otoczeniem za pomocą zdań złożonych.

5-letnie dziecko może, ale nie musi wymawiać poprawnie:

  • spółgłoski przednio – językowo – dziąsłowe: sz, rz, cz, drz, r.
  • wypowiedzi dziecka są wielozdaniowe, zanikają nieprawidłowości gramatyczne.

6-letnie dziecko powinno:

  • wymawiać poprawnie wszystkie głoski,
  • opowiadać – budować zdania na podstawie obrazka.

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych  wspomagające terapię seplenienia.

Opracowała: Renata Łyszkiewicz

Skip to content