Zamierzenia wrzesień

Wrzesień 1.Malinki w przedszkolu witamy i do zabawy zapraszamy 2. W naszym przedszkolu 3.Jesteśmy podobni, jesteśmy różni 4.Bezpieczni na drodze 5.Owocowy festiwal zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i...
Skip to content