Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK Tydzień 6: Jesień w ogrodzie Tydzień 7: Jesień w sadzie Tydzień 8: Życie zwierząt w jesiennym sadzie Tydzień 9: Jesienna szaruga Tydzień 10: Dbamy o zdrowie jesienią utrwalanie nazw niektórych warzyw podkreślanie...

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ 1. Jestem w przedszkolu 2. Jestem grzecznym przedszkolakiem 3. Droga do przedszkola 4. Jesień w parku i w lesie – wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu zabawy – rozwijanie orientacji w przestrzeni – rozwijanie...

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na miesiąc maj ,,Żabki”

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM -poszerzanie wiadomości na temat miejsca swojego zamieszkania -rozwijanie patriotycznej postawy -kształcenie postawy patriotycznej podczas nauki...

Zamierzenia na miesiąc kwiecień 2022

Zamierzenia na miesiąc kwiecień 1. W gospodarstwie – rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami, – wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec grupa I Żabki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.Zabawy tu i tam – rozwijanie umiejętności wypowiedzi na forum grupy – kształtowanie poczucia tożsamości – utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych – poszerzanie...

DYŻURY WAKACYJNE ŻORSKICH PRZEDSZKOLI 2022

W 2022 roku żorskie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne jedynie dla swoich wychowanków. Chcąc zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy skontaktować się z sekretariatem przedszkola. O przyjęciu dziecka na dyżur decydowała będzie kolejność zgłoszeń.   PLACÓWKA...
Skip to content