ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

Tydzień 6: Jesień w ogrodzie
Tydzień 7:
Jesień w sadzie
Tydzień 8:
Życie zwierząt w jesiennym sadzie
Tydzień 9:
Jesienna szaruga
Tydzień 10: Dbamy o zdrowie jesienią

 • utrwalanie nazw niektórych warzyw

 • podkreślanie znaczenia warzyw dla zdrowia człowieka

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy

 • doskonalenie umiejętności przeliczania

 • doskonalenie poczucia rytmu

 • wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał

 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • usprawnianie mięśni dłoni

 • poszerzanie i przypomnienie wiadomości o lesie – nazywa niektóre gatunki drzew

 • doskonalenie umiejętności składania kół według wzoru

 • rozwijanie umiejętności wokalno-tanecznych i teatralnych

 • rozwijanie percepcji słuchowej

 • zachęcanie do wypowiadania się na dany temat

 • doskonalenie umiejętności dobierania przedmiotów w pary

 • kształtowanie umiejętności zapamiętywania ruchów do treści piosenki

 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych

 • usprawnianie umiejętności cięcia nożyczkami

 • doskonalenie koncentracji uwagi

 • integracja grupy

 • rozwój motoryki małej i dużej

 • zapoznanie z nawykami higienicznymi – wyrabianie nawyku dbania o zęby

 • pobudzenie wyobraźni i kreatywności u dzieci

Skip to content