Jestem Polakiem

Jestem Europejczykiem

Na zielonej łące

Dla mamy

-utrwalamy symbole narodowe

-słuchamy utworów muzycznych polskich kompozytorów

-wyjaśniamy znaczenie słowa „stolica’

-rozpoznajemy  ważne miejsca i zabytki Warszawy

-poznajemy legendy i historię powstania miasta

-poznaję ciekawe miejsca w Żorach

-poznaje pracę historyka

-uczymy się kulturalnej postawy podczas słuchania hymnu Polski i Unii

-słuchamy opowiadania o Europie, legend polskich

-uczymy się szacunku dla innych

-dzielimy się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych

-poznajemy ciekawostki o innych państwach UE

-poznajemy flagi UE i  innych państwa europejskich

-śpiewamy fragmenty hymnu

-przestrzegamy zasad bezpieczeństwa

-podajemy właściwe wyniki dodawania i odejmowania posługując się liczmanami

-sprawnie wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne

-stosujemy zwroty grzecznościowe

-recytujemy na forum grupy,

-wypowiadamy się nt. treści ilustracji

-rozpoznajemy i nazywamy poszczególnych mieszkańców łąki

-interesuje się  życiem pszczół

-wypowiadamy się nt. zwyczajów i życia pszczół

-poznajemy rozwój motyla

-wiemy jakie korzyści mamy z łąki

-nazywamy owady mieszkające na łące

-poznajemy pracę florystki

-rysujemy kredkami na określony temat

-uczymy się współpracy  w zabawie

-samodzielnie projektujemy i konstruujemy

-słucha uważnie utworów muzyki poważnej

-prawidłowo korzystamy z farb

-budujemy logiczne, dłuższe zdania

-śpiewamy nowo poznane piosenki

-określamy tempo melodii

-utrwalamy nazwy dni tygodnia

-ćwiczymy znajomość nazw miesięcy

-z uwagą słuchamy wiersza i wypowiedzi innych

-aktywnie uczestniczymy w przedstawieniu z okazji Dnia Matki

-wykonujemy upominki dla najbliższych

Skip to content