Zamierzenia na miesiąc kwiecień

1. W gospodarstwie

rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami,

– wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgłoskach: mu, ko i wydłużanie fazy wydechowej,

– nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-3, rozwijanie uwagi, myślenia

– rozwijanie umiejętności językowych,

– wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt domowych i ich dzieci,

-rozwijanie umiejętności kolorowania wg wzoru,

– bierze udział w ćwiczeniach – kształtowanie nawyku ruchu.

2. Wielkanoc

kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo,

rozwijanie inwencji twórczej dzieci oraz nową formą zabawy podczas muzyki,

doskonalenie zręczności,

kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wiersza, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych,

utrwalenie kolorów,

rozwijanie percepcji wzrokowej.

3. Wiosna w ogrodzie

rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,

poszerzanie doświadczeń plastycznych,

wyrabianie postawy opiekuńczej wobec kwiatów,

rozwijanie zainteresowań muzyką poważną,

kształtowanie umiejętności estetycznego poruszania się,

rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów,

rozwój szybkości i koncentracji uwagi.

4. Dbamy o Ziemię

zapoznanie z nową techniką malowania,

kształtowanie postawy szacunku roślin (niezrywanie roślin),

poszerzanie umiejętności muzycznych,

określanie nastroju piosenki,

doskonalenie umiejętności porównywania wielkości duży – mały,

rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać, rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć, kształcenie postawy proekologicznej,

rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Skip to content