Zamierzenia na miesiąc
MARZEC

1.Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
2. Gdzie się ubiera Pani Wiosna?
3. Z czego to jest zrobione?
4. Robimy ogródek.

W tym miesiącu:
– poznamy, jakie zjawiska pogodowe są charakterystyczne dla przedwiośnia;
– dowiemy się, w jaki sposób można przewidzieć pogodę oraz dowiemy się, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie;
– poznamy jak wyglądają litery: n, N; r, R; g, G; ł, Ł; f, F;
– wspólnie przeprowadzimy eksperymenty, wyciągniemy wnioski;
– będziemy wyodrębniać zdania w wypowiedziach, przeliczać je, układać wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającego się z określonej liczby zdań;
– będziemy tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro…;
– będziemy nazywać kolejno pory roku, dni tygodnia, miesiące; określać aktualną porę roku, miesiące, dni tygodnia;
– posłuchamy prognozy pogody (w radiu i w telewizji), zinterpretujemy wysłuchane zapowiedzi;
– rozwiniemy zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
– poznamy etapy rozwoju kwiatów ogrodowych;
– omówimy życie ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode);
– dowiemy się, jakie są oznaki wiosny, jakie prace wykonuje się wiosną w polu i w ogrodzie;
– poznamy budowę kwiatu tulipana;
– dowiemy się do czego jest wykorzystywana glina, jak się przygotowuje chleb, ser biały, a także poznamy sposób, w jaki powstaje wełna oraz dowiemy się jak stworzyć papier;
– zrobimy własny ogródek w sali;
– poznamy sposoby siania, sadzenia roślin oraz warunki potrzebne do ich prawidłowego wzrostu;
– nauczymy się nowych wierszyków i piosenek;
– będziemy się zgodnie i dobrze bawić.

Skip to content