ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ, GRUPA I ,,ŻABKI’’
1.Zwierzęta zimą
-poszerzanie wiadomości nt. ptaków
-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
– utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne
– wzbogacanie umiejętności plastycznych poprzez malowanie
-kształtowanie umiejętności przeliczania
– budzenie zainteresowań otaczająca przyrodą, kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi
2.Karnawał
-kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 3
– kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce, rozwijanie słuchu muzycznego
-doskonalenie umiejętności kolorowania
-zachęcanie do czynnego udziału w balu karnawałowym, dzielenie się swoimi wrażeniami z balu
-zachęcanie do słuchania utworów literatury dziecięcej
3.Dzień babci i dziadka
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się nt. treści opowiadania
– wzmacnianie więzi rodzinnych
– rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie pamięci u dzieci
-zapoznanie z nową techniką plastyczną i sposobem wykonania pracy
-zachęcanie do recytowania wierszy
4.Moja rodzina
– wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi-zachęcanie do serdecznych zachowań wobec bliskich osób
-rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji wzrokowo-ruchowej
-rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych
-utrwalenie nazw figur geometrycznych
-rozwijanie wyobraźni plastycznej
5.Zabawy na śniegu
-zwracanie uwagi na kolejność pór roku
-wypowiadanie się nt. zjawisk zimowych
-rozwijanie zainteresowań muzycznych
-kształtowanie prawidłowej postawy w toku wykonywania ćwiczeń ruchowych
-rozwijanie umiejętności matematycznych, poznanie „kuli”

Skip to content