Zamierzenia na miesiąc kwiecień 2022

Zamierzenia na miesiąc kwiecień 1. W gospodarstwie – rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami, – wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec grupa I Żabki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.Zabawy tu i tam – rozwijanie umiejętności wypowiedzi na forum grupy – kształtowanie poczucia tożsamości – utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych – poszerzanie...

Zamierzenia na miesiąc styczeń

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.Zwierzęta zimą -poszerzanie wiadomości nt. ptaków -rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą – utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności...

Zamierzenia na miesiąc grudzień

Zamierzenia na miesiąc grudzień 1. Co przynosi zima rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza ruchemrozwijanie umiejętności matematycznychdoskonalenie sprawności aparatu mowyprowadzenie zajęć badawczych ze śniegiemzachęcenie do wyciągania...

Grupa Żabki

Jesteśmy ciekawi świata i każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, gdzie chętnie przychodzimy. Dużo czasu poświęcamy na poznawanie zasad panujących w przedszkolu i staramy się ich przestrzegać. Miło spędzamy czas w naszej sali, bawiąc się wspólnie w kącikach...
Skip to content